Zabezpieczenie (Collateral)

Nieruchomość lub inne aktywa stanowiące zabezpieczenie pożyczki w celu zagwarantowania spłaty długu.

Źródło: European Commission Green Paper: Mortgage Credit in UE; Brussels, 19.07.2005

Zobacz także:

Zabezpieczenie przejściowe (tymczasowe)

Zabezpieczony kredyt (Secured Loan)

Zabezpieczenie (Security)

Ubezpieczenie kredytu

Przejściowe zabezpieczenie