Współczynnik LTV (Loan-to-value ratio)

Współczynnik wartości kwoty kredytu hipotecznego do wycenionej wartości nieruchomości bądź do jej ceny sprzedaży. Przykładowo, jeżeli wyceniona wartość lub cena sprzedaży nieruchomości wynosi 100.000 PLN, a kwota kredytu hipotecznego 80.000 PLN, współczynnik LTV wynosi 80%.

Zobacz także:

Zabezpieczony kredyt (Secured Loan)

Ubezpieczenie kredytu

Kredyt denominowany

Okres kredytowania

Źródło: European Commission Green Paper: Mortgage Credit in UE; Brussels, 19.07.2005