Wkład własny

Stanowi różnicę pomiędzy kosztami przedsięwzięcia a kwotą kredytu

Zobacz także:

Kapitał własny

Raty kapitałowe

Poręczenie