Wartość nieruchomości

Brana pod uwagę przy określaniu wysokości kredytu, odzwierciedlająca wartość zabezpieczenia tego kredytu. Jest ona określana przez osobę uprawnioną na podstawie obowiązujących przepisów prawnych.

Zobacz także:

Sprzedaż nieruchomości obciążonej długiem w celu jego spłaty (Foreclosure)

Bankowo-hipoteczna wartość nieruchomości

Zabezpieczenie (Security)

Zabezpieczenie (Collateral)