Transza

Część kwoty kredytu wypłacana zgodnie z umową i ustalonym harmonogramem.