Sprzedaż nieruchomości obciążonej długiem w celu jego spłaty (Foreclosure)

Proces prawny, w którym kredytobiorca zalegający ze spłatą kredytu hipotecznego jest pozbawiany udziałów w obciążonej nieruchomości. Z reguły związane jest to w przymusową sprzedażą nieruchomości w ramach przetargu publicznego, gdzie dochody ze sprzedaży przekazywane są na pokrycie zadłużenia hipotecznego.

Źródło: European Commission Green Paper: Mortgage Credit in UE; Brussels, 19.07.2005