Renta hipoteczna (Equity Release)

Renta hipoteczna stanowi mechanizm przekształcania wartości pieniężnej domu w źródło dochodów i płatności kapitałowych.

Źródło: European Commission Green Paper: Mortgage Credit in UE; Brussels, 19.07.2005