Realna stopa oprocentowania

Określa oprocentowanie kredytu z uwzględnieniem inflacji.