Raty równe

Obejmują spłatę kapitału i odsetek. W miarę spłaty kredytu udział raty kapitałowej rośnie, a raty odsetkowej maleje, przez co rata w całym okresie kredytowania jest dla Kredytobiorcy stała.

Zobacz także:

Rata malejąca

Rata odestkowa

Rata kapitałowa

Rata annuitetowa

Rata spłaty