Obligacja zabezpieczona hipoteką (Mortgage Bond)

Dłużne papiery wartościowe spółki lub innego podmiotu zabezpieczone hipoteką na określonej nieruchomości należącej do emitenta. Por. definicja "Papiery wartościowe zabezpieczone gwarancjami rządowymi lub hipoteką (Covered Bonds)"

Źródło: European Commission Green Paper: Mortgage Credit in UE; Brussels, 19.07.2005