LIBOR - (London Interbank Offered Rate)

Stawka dla terminów 1M, 3M, 6M i 12M z rynku międzybankowego, podawana na stronie "LIBO 01" serwisu REUTERS z godziny 11.00 czasu londyńskiego, ustalana przez British Bankers Association (BBA), przyjęta w Banku stopa referencyjna dla potrzeb ustalania oprocentowania kredytów w walutach wymienialnych - USD, CHF, EUR.