Kapitał własny (Equity)

Kapitał własny udziałowca stanowi wartość posiadanych przez niego udziałów. Kapitał własny właściciela domu stanowi wartość domu minus wszelkie niespłacone pożyczki na zakup domu. Kapitał ujemny ma miejsce, gdy wartość domu jest niższa, niż wartość jego obciążenia.

Źródło: European Commission Green Paper: Mortgage Credit in UE; Brussels, 19.07.2005