Efektywna stopa procentowa

Liczona jest ona od kwoty kredytu udzielonego, czyli od kapitału, który pozostaje do spłacenia.