Dewaluacja

Ustawowe obniżenie wartości stałego kursu walutowego.