Pojedynek Ekspertów - sytuacja po 10 miesiącach

Komentarz po dziesięciu miesiącach pojedynku naszych ekspertów. Eksperci zaciągnęli wirtualne kredyty w EURO i w PLN. Który kredyt się bardziej opłaca?
Przypominamy - 4.10.2010 zaciągnięto dwa "wirtualne" kredyty w wysokości 300 000 PLN.

Pan Andrzej Saniewski wybrał kredyt w złotówkach, a Pan Krzysztof Oppenheim - w Euro.

Wartość zadłużenia Pana Saniewskiego wynosiła - w dniu uruchomienia kredytu - 300 000 PLN , a w przypadku kredytu w Euro (wybranego przez Pana Oppenheim); bank doliczył spread w wysokości 15 388, 22 PLN.

W dniu 04.08.2011 r. kredytobiorcy spłacili dziesiątą ratę . Rata kredytu Pana Saniewskiego wyniosła 2 001,55 zł , a Pana Oppenheima 1 670,56 zł . Ponieważ 04.07.2011 wzrosły wartości wskaźników Euribor 3M (do 1,5630%) i Wibor 3M (do 4,700%), zmieniła się wysokość rat płaconych w PLN i Euro. Po dziesięciu miesiącach spłaty wirtualnych kredytów Pan Oppenheim zaoszczędził na w sumie 3 184,53 PLN. Kredyt Pana Oppenheim jest spłacany walutą (Euro) zakupioną w kantorze, co przyniosło po 10 ratach 311,91 zł oszczędności (tj. w stosunku do drugiej wersji spłaty, kiedy spłacamy kredyt w złotówkach, a PKO BP zamienia je na euro po kursie obowiązującym w Banku).

Różnica w kapitale pozostałym do spłaty wynosi obecnie 20 489,07 PLN .