Jakie obowiązki ciążą na właścicielu domu czy kamienicy?

Czy właściciel może doprowadzić swoją kamienice do ruiny? W potocznym rozumieniu - tak, przecież własność jest święta. Jednak prawo nakłada na właściciela nieruchomości różne ograniczenia. Jakie?
Są tacy, którzy uważają, że właściciel nieruchomości ma prawo zrobić z nią to, co uważa za słuszne. Jeśli chce rozebrać budynek - jego prawo. Zamienić w kupę cegieł - również. Tyle, że jest to pogląd błędny, który może zbyt pewnego siebie właściciela sporo kosztować - z rozbiórką zaniedbanego obiektu włącznie.

Kamienica przy wjeździe do Bytomia straszy od lat. W swoim czasie miasto pozbyło się jej, sprzedając prywatnemu nabywcy. Później przez długi czas nic się z budynkiem nie działo. Lokatorzy wyprowadzili się dawno, okna zabito deskami, a drzwi zamurowano. Ostatnio kamienica została ogrodzona. Remont? Przeciwnie, jej stan jest już tak zły, że w zasadzie nadaje się już tylko do rozbiórki.

Takich budynków było w 2009 roku znacznie więcej. Według danych Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego liczba nakazów rozbiórki spowodowanych niewłaściwym utrzymaniem obiektów wzrosła w stosunku do 2008 roku o 1 proc. W sumie decyzji wydano ponad 1,6 tys., z czego 556 dotyczyło budynków mieszkaniowych. Prawie tysiąc budynków zostało rozebranych z powodu złego stanu technicznego, czyli zaniedbania.

Rozbiórki to jedna, najbardziej spektakularna forma egzekucji obowiązku utrzymania budynku w dobrej kondycji. Są jednak inne. - Prawo budowlane przewiduje odpowiedzialność karną za występek niespełnienia obowiązku utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym, użytkowania obiektu budowlanego niezgodnie z przepisami, lub niezapewnienia bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego - ostrzega Michał Włodarczyk z serwisu e-prawnik. Każdy właściciel powinien pamiętać, że inspektorzy nadzoru budowlanego mają prawo wejść na prywatną posesję i do prywatnego domu. Kto nie przestrzega swoich obowiązków ryzykuje grzywnę. Nieprawidłowości kosztują od 100 do 360 stawek dziennych. W przeliczeniu - od kilkuset złotych w górę. Za zaniedbania grozi także areszt. Co ciekawe, zagadnienie to ma już swoją historię w polskim prawie budowlanym - było ono regulowane w rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z 1928 r. "o prawie budowlanem i zabudowaniu osiedli".

Za co można dostać grzywnę?

Zgodnie z prawem, obowiązkiem właściciela nieruchomości jest utrzymanie jej we właściwym stanie technicznym. Zdaniem Michała Włodarczyka z serwisu e-prawnik.pl, przepisy główny nacisk kładą na zapewnienie zgodności użytkowania z projektem architektonicznym i technicznym. Tych warunków waląca się rudera raczej nie spełnia.

Ważna jest też zasada, w myśl której budynek nie może zagrażać bezpieczeństwu ludzi w nim mieszkających. - W zakresie użytkowania poszczególnych instalacji przepisy nakładają obowiązek zapewnienia (w zależności od rodzaju) drożności i szczelności, sprawności czy prowadzenia okresowego monitoringu ich stanu - precyzuje Włodarczyk. Rok w rok należy więc sprawdzać stan kominów. Kontrole powinny odbywać się co pół roku, jeśli w domu funkcjonują paleniska spalinowe. Co kwartał - gdy opalane są węglem. Właściciel musi dbać o to, żeby wszystkie były drożne i nie zagrażały mieszkańcom. Co pięć lat prowadzone są kontrole ogólne budynku.

Oprócz instalacji elektrycznych i odgromowych, sprawdzana jest także - co dla wielu może być zaskoczeniem - estetyka obiektu lub jego otoczenia. Jeśli więc ktoś uważa, że może gromadzić na posesji złom czy inne przedmioty, może się grubo pomylić. - Przedmiotem kontroli powinien być jednak stan techniczny nie tylko samego obiektu, ale również wszystkich jego części składowych i przynależności - uzupełnia Włodarczyk. Kontrola powinna więc obejmować konstrukcję budynku, jego elewacji oraz innych obiektów, na których stan mogą wpłynąć warunki atmosferyczne lub inne czynniki.

Jeśli w czasie kontroli zostaną stwierdzone zaniedbania lub uszkodzenia, które mogłyby spowodować zagrożenie, właściciel lub zarządca mają obowiązek usunięcia usterki.

Gdyby budynek zawalił się, lub uszkodzona została jego część, odpowiedzialność również ponosi właściciel. Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, w której powodem katastrofy są czynniki niezależne. - Jest to więc odpowiedzialność na zasadzie ryzyka, gdzie możliwość uwolnienia się od odpowiedzialności ograniczona jest do ściśle określonych przypadków - precyzuje Michał Włodarczyk. Jego zdaniem praktycznie niemożliwe jest unikniecie odpowiedzialności przez właściciela, który doprowadził do zaniedbań stanu technicznego budynku. - Przypadki mogą być bardzo rożne, np. rozsadzenie przewodu kominowego spowodowane zapaleniem się nagromadzonej w nim sadzy, przewrócenie się trzepaka, huśtawki, czy innych budowli znajdujących się na podwórzach - wyjaśnia Włodarczyk.

O tym, że nieruchomości nie wolno pozostawiać samej sobie zarządcy przekonują się zwłaszcza zimą. Nie tylko powinni odśnieżać chodniki przed budynkiem, ale też pilnować, żeby śnieg nie gromadził się na dachu lub żeby nie spadały z niego sople. Gdyby właściciel nie dopilnował tych obowiązków, a komuś zdarzyła się krzywda - mógłby zapłacić odszkodowanie. Może ono obejmować zwrot wydatków poniesionych przez osobę poszkodowaną na leczenie, rehabilitację czy naprawdę samochodu. Dodatkowo właściciel lub zarządca, któremu udowodnione zostaną zaniedbania może zapłacić rekompensatę za poniesione krzywdy.

Właściciele, którzy uważają, że mają prawo pozostawić budynek samemu sobie, powinni się dobrze zastanowić. Prawo własności może być uznawane za święte, jednak tylko do momentu, kiedy własność nie zagraża innym.

Czytaj także:

Na co zwrócić uwagę odbierając nowe mieszkanie?Jak bezpiecznie kupić własne M?Praktyczne rady dla tych, którzy szukają własnego MKomentarze (3)
Jakie obowiązki ciążą na właścicielu domu czy kamienicy?
Zaloguj się
 • Gość: ivonaivona

  Oceniono 1 raz 1

  Czy są przepisy mówiące ze właściciel na moje żądanie musi mi podać numer konta?
  Nie chcę płacić do ręki.

 • Gość: ivonaivona

  0

  Czy mogę założyć wodomierz w mieszkaniu (prywatna kamienica) bez zgody właściciela?

 • Gość: PRZEMEK

  0

  CZY DO OBOWIĄZKU WŁASCICIELA POSESJI NALERZY ZAŁOZENIE PODLICZNIKA

Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX