Krok w stronę Biznes Park Elana

Przedsiębiorcy z Izby Przemysłowo-Handlowej w Toruniu wesprą Elanę w pozyskiwaniu funduszy na uruchomienie parku przemysłowego - miejsca, gdzie nauka spotka się z nowoczesnym biznesem.
Utworzenie takiego parku to jeden z pomysłów na zagospodarowanie 154-hektarowych terenów Elany przy ul. Skłodowskiej-Curie. W październiku ub.r. przedstawiły go władze zakładu, który formalnie jest częścią giełdowego Boryszewa. Biznes Park Elana - według wstępnych założeń - ma zająć 17-18 ha. Powstaną w nim budynki biurowe i usługowe z kompleksowym uzbrojeniem i wyposażeniem. Swoją działalność będą mogły prowadzić tam firmy (szczególnie z branży innowacyjnych i zaawansowanych technologii), uczelnie techniczne, instytucje otoczenia biznesu i ośrodki badawczo-rozwojowe. Mają nie tyle konkurować, co wzajemnie wykorzystywać swoje doświadczenia. Mateusz Kurzawski, dyrektor ds. rozwoju Elany, zapowiedział: - Chcemy, aby było to miejsce spotkań nauki i biznesu.

Pomysł spodobał się przedsiębiorcom zrzeszonym w toruńskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej. W ubiegłym tygodniu prezes IPH Zygmunt Jaczkowski i wiceprezes Ewaryst Schäfer podpisali z władzami Elany - dyrektorem zarządzającym Piotrem Wiśniewskim i dyrektorem ds. finansowych Krzysztofem Rudakiem - porozumienia o wspólnym dążeniu do powstania parku. IPH i Elana mają razem starać się o środki na przedsięwzięcie (głównie ze źródeł unijnych), dzielić się doświadczeniami i promować ideę parku wśród inwestorów. Prezes Jaczkowski zwrócił uwagę, że takie miejsce w Elanie przyczyni się do rozwoju lokalnej przedsiębiorczości i przyciąganie do miasta nowych inwestorów działających w nowoczesnych branżach.

Park ma być budowany etapami do 2017 r. Na 2011 r. Elana planuje ukończenie pierwszych dwóch budynków.