Raport "Rynek mieszkaniowy w Polsce - Jesień 2009"

Kompleksowy, kwartalny monitoring inwestycji mieszkaniowych w Polsce pozwala nam wnioskować , że po załamaniu sprzedaży w IV kwartale 2008 roku, trwającym także w pierwszych miesiącach bieżącego roku, połowa roku 2009 przyniosła pierwsze sygnały stabilizacji. Obserwujemy nawet pewną poprawę sytuacji na rynku nowych mieszkań w głównych miastach Polski czyli w Warszawie, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Trójmieście oraz Wrocławiu.

Obserwowana przez REAS poprawa sytuacji jest wynikiem kilku czynników. Po pierwsze głębokiego spadku liczby rozpoczynanych inwestycji, redukcji cen a także stopniowego powrotu na rynek nabywców, przy ustabilizowaniu się warunków kredytowania hipotecznego. Także relatywnie spokojny przebieg spowolnienia gospodarczego w kraju przyczynia się do bardziej optymistycznego klimatu na rynku mieszkaniowym, niż trzy kwartały wcześniej.

Rynek mieszkaniowy w Polsce - Jesień 2009 | wideo


Choć sprzedaż w liczbach globalnych nie wzrosła spektakularnie, to dzięki równoczesnemu spadkowi wielkości oferty w większości miast proporcja liczby lokali sprzedanych w stosunku do liczby mieszkań w ofercie znacznie się poprawiła.

Kluczowe znaczenie dla dalszego rozwoju sytuacji będzie miało to, czy banki zaczną w większym stopniu udzielać kredytów, przede wszystkim hipotecznych, ale także - tych dla firm deweloperskich. Kredyty hipoteczne dla indywidualnych nabywców mają podstawowe znaczenie dla sprzedaży w inwestycjach już realizowanych, ale czy ruszą nowe inwestycje zależy od tego, czy finansowanie z banków uzyskają również firmy.

W raporcie REAS "Rynek mieszkaniowy w Polsce - Jesień 2009" znajdą Państwo więcej informacji stanowiących podsumowanie zjawisk, które miały miejsce na rynku mieszkaniowym w pierwszej połowie 2009 roku.