Własna studnia - pozwolenia wodoprawne

Właściciele nieruchomości gruntowych, szukając sposobu na zaoszczędzenie paru groszy, powinni rozważyć wybudowanie własnej studni. Dzięki tej inwestycji zyskać można nie tylko darmowe źródło wody ale także poczucie bezpieczeństwa i niezależności.
Co prawda ilość uzyskiwanej w ten sposób wody, jak również jej jakość, najprawdopodobnie nie pozwoli na zaspokojenie wszystkich potrzeb gospodarstwa domowego ale na pewno pomoże w ograniczeniu wysokości rachunków za wodę i ścieki. Woda ta nawet jeżeli nie będzie nadawała się do picia, z powodzeniem może być wykorzystywania np. do podlewania przydomowego ogródka.

Rodzaje studni

Decydując się na wybudowanie studni na swojej nieruchomości, trzeba pamiętać, że jest ich kilka rodzajów i w zależności od potrzeb oraz sposobu wykorzystywania tak zdobytej wody dany rodzaj jest mniej lub bardziej odpowiedni. Najmniej skomplikowana w wykonaniu jest studnia kopana zwana też kręgową, która polega na wykopaniu dołu i wyłożeniu jego brzegów odpowiednio przygotowanymi kręgami. Studnie te służy jedynie do ujmowania wody zaskórnej lub gruntowej ponieważ ich zasięg to zaledwie kilka metrów. Z uwagi na to, że woda ta jest najczęściej bardzo zanieczyszczona jej picie nie jest wskazane. Podobnie jest w przypadku tzw. abisynki czyli studni abisyńskiej lub studni wkręcanej. Najwięcej korzyści dostarcza wybudowanie studni głębinowej zwanej też wierconą. Studnia ta może ona sięgać ponad 30 m w głąb ziemi, dzięki czemu może dostarczać wodę z głębszych, mniej narażonych na zanieczyszczenie warstw wodonośnych.

Czasem trzeba mieć zezwolenie

W zależności od wybranego rodzaju studni jej wybudowanie może być uzależnione od wcześniejszego uzyskania stosownego zezwolenia. Decydująca w tym zakresie jest głębokość studni oraz ilość pobieranej wody. Brak całkowitej dowolności w tym zakresie uzasadniony jest m.in. troską o stan wód. Zezwolenie to jednak nie zawsze jest konieczne. Zgodnie bowiem z art. 124 ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne nie jest wymagane na wykonywanie urządzeń wodnych do poboru wód podziemnych na potrzeby zwykłego korzystania z wód z ujęć o głębokości do 30 m oraz pobór wód podziemnych w ilości nieprzekraczającej 5 m3 na dobę.

Zwykłe korzystanie z wody

Zezwolenie nie jest wymagane także w przypadku tzw. zwykłego korzystania z wody. Zgodnie bowiem z przywołanym już Prawem wodnym, właściciel gruntu pod którym znajdują się wody podziemne, jest uprawniony do zwykłego korzystania z tych wód i tym samym nie musi uzyskiwać żadnego zezwolenia. Przez zwykłe korzystanie z wód należy tu rozumieć zaspokajanie potrzeb własnego gospodarstwa domowego oraz gospodarstwa rolnego. Pobieranie wody ze studni nie będzie jednak zwykłym korzystaniem jeżeli pobór przekraczać będzie 5 m3 na dobę lub też woda będzie wykorzystywana na potrzeby działalności gospodarczej.

Jak zalegalizować samowolę budowlaną?Pozwolenie wodnoprawne

Jeżeli zgodnie z omawianą ustawą, budowa studni wymaga zezwolenia, to należy zwrócić się do starosty o wydanie w drodze decyzji pozwolenia wodnoprawnego. W pozwoleniu tym ustala się cel i zakres korzystania z wód, warunki wykonywania uprawnienia oraz obowiązki niezbędne ze względu na ochronę zasobów środowiska, interesów ludności i gospodarki. Pozwolenie wodnoprawne wydawane jest na wniosek, do którego dołącza się operat wodnoprawny, decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzję o warunkach zabudowy, opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym. Ponadto do wniosku należy dołączyć dokumentację hydrogeologiczną, o ile jej sporządzanie wynika z przepisów odrębnych.

Prawo geologiczne i górnicze

W zależności od skali planowanej inwestycji przepisy ustawy z dnia 14 listopada 2005 r. Prawo geologiczne i górnicze mogą zupełnie nie mieć zastosowania przy kopaniu studni. Zgodnie bowiem z art. 4 ustawy nie stosuje się jej do ujęć wód podziemnych do głębokości 30 m na potrzeby zwykłego korzystania z wód. Jeżeli więc głębokość studni nie będzie przekraczać wspomnianych 30 m i woda będzie służyła tylko opisanemu powyżej zwykłemu korzystaniu, właściciel gruntu nie musi stosować się do regulacji prawa geologicznego i górniczego.

Wykonanie studni wierconej

W razie konieczności przestrzegania prawa geologicznego i górniczego należy pamiętać, że do wykonania studni wierconej wymagane jest opracowanie projektu odwiertu studni, zatwierdzenie go przez wojewodę, wykonanie odwiertu studni, opracowanie wynikowej dokumentacji hydrogeologicznej, zatwierdzenie dokumentacji przez właściwy organ administracji geologicznej oraz zarejestrowanie studni. Wszystkie czynności związane z opracowaniem niezbędnej dokumentacji studni oraz związane z nadzorem nad jej odwierceniem mogą być wykonywane wyłącznie przez hydrologa. Prawo wymaga bowiem aby w całej tej inwestycji brał udział specjalista, który będzie w stanie rzetelnie ocenić prawidłowość wszystkich przeprowadzanych prac jak i ich skutki.

Usytuowanie studni

Stawiając studnie należy także przestrzegać ściśle określonych odległości, uregulowanych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. I tak np. odległość studni od granicy działki powinna wynosić co najmniej 5 metrów, od osi rowy przydrożnego co najmniej 7,5 m a od nieutwardzonych wybiegów dla zwierząt co najmniej 70 metrów. Rozporządzenie to określa także wymagania związane z konstrukcją samej studni, wskazując m.in. z jakiego materiału powinna być wykonana jej obudowa.

Opłaty

Na zakończenie należy zauważyć, że pobieranie wody z własnej studni choć tańsze, nie jest całkowicie bezpłatne. Zgodnie bowiem z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2005 roku w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska, jednostkowa stawka opłaty za pobór 1 m3 wody podziemnej wynosi 0,095 zł. W zależności od sposobu wykorzystywania tej wody, opłata ta może ulec pewnym wahaniom. Ponadto, może ona zostać jeszcze pomnożona o określone w przedmiotowym rozporządzeniu współczynniki, których wysokość uzależniona jest od jakości ujmowanej wody, części obszaru kraju oraz dostępności zasobów wody.

Autorem artykułu jest Tomasz Tatomir

Radca prawny, Szef Departamentu Ochrony Środowiska i Nieruchomości

Chałas i Wspólnicy Kancelaria Prawna

Czytaj inne porady prawne:

Jak zalegalizować samowolę budowlaną?Prawdy i mity o opłacie klimatycznejKomentarze (4)
Własna studnia - pozwolenia wodoprawne
Zaloguj się
 • Gość: pirat

  Oceniono 25 razy 23

  w usa nawet jak ropa wytryśnie na własnej działce to się nie płaci,a nasi złodzieje nawet za moją wodę chcą pobierać opłaty,zobaczą je jak świnia niebo !!!!!!!!!!!!!!!

 • Gość: AS

  Oceniono 24 razy 20

  AAAA BY WAS POSRAŁO JA ZA WODE NA WŁASNEJ DZIAŁCE MAM PŁACIĆ TO CHYBA WAS JAK WYŻEJ A JAK NIA TO NIECH WAS POKJRĘCI 99 RAZY

 • zimmel

  Oceniono 6 razy 2

  Czytaj ze zrozumieniem.Kto wierci ponad 30metrów studnie???

 • humidorek

  Oceniono 1 raz 1

  "Zgodnie bowiem z art. 4 ustawy nie stosuje się jej do ujęć wód podziemnych do głębokości 30 m na potrzeby zwykłego korzystania z wód."

  Nie wiem, skąd autor czerpie informacje, ale w tym artykule jest tylko info, że dotyczy to otworów do 30m, ale wierconych w celu wykorzystania ciepła Ziemi. O wodzie nie ma w nim mowy.

Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX