Pół miliarda dla rodzin na swoim

W maju padł kolejny rekord sprzedaży preferencyjnych kredytów mieszkaniowych ?Rodzina na swoim?. Zaciągnęło je ponad 2,8 tys. klientów
"Rodzina na swoim" to rządowy program kredytów z dopłatą do odsetek. Jego popularność rośnie sukcesywnie od początku roku, kiedy podniesiono górny limit ceny metra mieszkania, które można kupić, posiłkując się tym kredytem - obecnie w Warszawie to nieco ponad 7,1 tys. zł. W Warszawie jest ok. 1,7 tys. mieszkań spełniających wymogi programu (oprócz ceny to także m.in. powierzchnia nieprzekraczająca 75 m kw.).

W maju udzielono 2858 kredytów z dopłatą na łączną kwotę ponad 511,8 mln zł, co stanowi ponadczterokrotny wzrost w porównaniu do danych z początku roku. W styczniu kredyty na łączną sumę 99 mln zł zaciągnęło 669 klientów, w lutym kredytobiorców było już ponad 1,3 tys. (łączna suma kredytu - 200 mln zł), w marcu - 2,2 tys. i 361 mln, a w kwietniu - 2288 i łączna kwota 396 mln zł.

Przygotowane pod koniec 2008 r. szacunki zakładały, że w 2009 r. udzielonych będzie ok. 18 tys. kredytów na łączną kwotę 2,2 mld zł. - Rosnąca popularność programu pozwala przypuszczać, że plan ten zostanie przekroczony o mniej więcej 20 proc. Nie oznacza to jednak, że zabraknie pieniędzy na dopłaty. Bank Gospodarstwa Krajowego odpowiednio wcześniej wystąpi do ministra infrastruktury z prośbą o zwiększenie kwoty na dopłaty do kredytów. Dodatkowo bank jest ustawowo zobowiązany do udzielania w takim przypadku dopłat do oprocentowania kredytów ze środków własnych. Wszystkie osoby zainteresowane kredytem mogą być więc pewne, że nie ma możliwości, żeby w którymś momencie roku program "Rodzina na swoim" przestał funkcjonować - zapewnia Ewa Balicka-Sawiak, rzecznik prasowy BGK.

1 lipca nastąpi aktualizacja wskaźników określających maksymalną cenę metra kwadratowego kredytowanego mieszkania. Nowe stawki będą jednak określone tylko dla Gdańska i województwa pomorskiego, w pozostałych województwach zaktualizowane ceny będą obowiązywać od trzeciego kwartału, czyli 1 października 2009 r.