Pierwsze kroki w budowie domu jednorodzinnego

Budowa domu jednorodzinnego jest dużym przedsięwzięciem. Przy jej realizacji napotykamy trudności z formalnościami, opóźnieniami w dostawach materiału czy ekipami realizującymi nasz dom. Aby uniknąć części tych problemów przed rozpoczęciem inwestycji należy zapoznać się ze wszystkimi procesami budowy.
Pierwszym etapem do spełnienia swoich marzeń jest kupno działki. Po wybraniu obszaru, który spełnia nasze oczekiwania, a przed zawarciem umowy kupna należy sprawdzić stan formalno-prawny oraz związany z tym obszarem plan zagospodarowania przestrzennego miasta, a także informacje związane z infrastrukturą techniczną.

Plany znajdują się w Urzędzie Miasta. To tam musimy sprawdzić, czy wybrany przez nas teren przeznaczony jest pod zabudowę domków jednorodzinnych i czy działka na której chcemy zbudować dom jest budowlana.

Gdy nie ma planu należy wystąpić o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, aby się dowiedzieć co możemy wybudować na wybranej przez nas działce. O decyzję może ubiegać się każda osoba zainteresowana kupnem działki.

Należy również ustalić prawo własności do terenu. Dokument stwierdzający stan prawny jest opisany w księdze wieczystej. Mając potrzebne dokumenty udajemy się do notariusza. Każda umowa kupna nieruchomości musi mieć formę aktu notarialnego.

Kolejnym etapem po zakupie działki jest opracowanie i uzgodnienie projektu budowlanego. Pomimo bogatej oferty na rynku gotowych projektów domków jednorodzinnych warto skorzystać z usług doświadczonego architekta i zaprojektować indywidualnie dom, o którym marzymy.

Projekt budowlany zawiera część architektoniczną, konstrukcją oraz wszelkie uzgodnienia, może również zawierać dodatkowo projekty instalacji.

Projekt taki powinien być wykonany zgodnie z przepisami, obowiązującymi polskimi normami oraz zasadami sztuki budowlanej.

Po złożeniu projektu budowlanego do Urzędu i uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę możemy przystąpić do dalszej fazy - realizacji domu.

Prawidłowe przygotowanie przebiegu robót budowlanych (zorganizowanie placu budowy, harmonogram oraz dobra organizacja) jest niezbędnym elementem przed przystąpieniem do prac. Działania takie pozwalają sprawnie przystąpić do inwestycji i kontrolować przebieg postępu prac. Wszystkie prace kontroluje kierownik budowy z uprawnieniami.

Proces prac budowlanych coraz częściej jest zlecany firmom, które zajmują się realizacją inwestycji "pod klucz".

Budowę możemy podzielić na dwa etapy stan surowy oraz wykończenie obiektu. Oba etapy trwają około roku.

Po zakończeniu wszystkich prac budowlanych należy uzyskać pozwolenie na użytkowanie, które wydaje organ nadzoru budowlanego (Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego).

A teraz do zamieszkania pozostaje "tylko" wykończenie wnętrz.