Miliony na Starówkę za listę UNESCO

Ponad 20 mln zł na renowację zabytków. Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO znalazł się na liście podstawowej unijnego programu Infrastruktura i Środowisko
Wyniki oceny wniosków o unijne dotacje ogłosił w środę Bogdan Zdrojewski, minister kultury i dziedzictwa narodowego. Do drugiego etapu konkursu rekomendowano 28 projektów z całego kraju. Na wsparcie z Brukseli największe szanse ma 11 pierwszych z listy. Aplikacja Torunia o pieniądze na konserwację zabytków Starego Miasta znalazła się na ósmej pozycji. Dobrą ocenę naszego wniosku zawdzięczamy temu, że resort kultury potraktował priorytetowo m.in. obiekty wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego UNESCO. Toruńska Starówka została umieszczona na niej w grudniu 1997 r.

O pieniądze na renowację zabytków do Ministerstwa Kultury wystąpiły wspólnie: Muzeum Okręgowe, Kuria Diecezjalna, zakon jezuitów oraz staromiejskie parafie: katedralna, Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i św. Jakuba Apostoła. We wrześniu ub.r. ich przedstawiciele podpisali umowę o współpracy w tej sprawie z miastem. Pieniądze z Brukseli zostaną przeznaczone na dziewięć zadań: - prace konserwatorsko-remontowe ceglanych murów obronnych, elewacji bram i baszt miejskich od Krzywej Wieży do zamku krzyżackiego

- rewitalizację i adaptację budynku przy ul. św. Jakuba 20A na potrzeby Muzeum Okręgowego - rewitalizację Kamienicy pod Gwiazdą i zagospodarowanie działki na ogród orientalny

- modernizację Domu Kopernika

- adaptację kamienicy mieszczańskiej przy ul. Żeglarskiej na Muzeum Diecezjalne

- remont elewacji i wnętrza kościoła pw. Ducha Świętego

- konserwację i restaurację elementów wystroju korpusu nawy i wnętrza kaplic katedry

- remont dachu i konserwację elewacji północnej, południowej i zachodniej kościoła WNMP

- prace konserwatorsko-remontowe dachu na kościele św. Jakuba.

- Cały projekt wyceniliśmy na 41 mln zł i na tyle składamy wniosek - mówiła we wrześniu ub.r. Mirosława Romaniszyn, zastępca miejskiego konserwatora zabytków. - Z Brukseli chcielibyśmy dostać 75 proc. tej kwoty, czyli ok. 31 mln zł.

Mimo że ministerstwo zwiększyło pulę funduszy na "ochronę i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym" o prawie 40 mln zł, pieniędzy nie starczyło dla wszystkich. Toruń będzie więc musiał zadowolić się ponad 20 mln zł.

Aby dostać te pieniądze, magistrat musi ponownie złożyć aplikację, uaktualnić przedstawione w ministerstwie dokumenty, m.in. ważne pozwolenie na budowę, aktualny kosztorys i harmonogram realizacji projektu.

Jeśli dostaniemy unijne miliony, miasto podpisze z partnerami umowy na finansowanie inwestycji i będzie nadzorować ich realizację. Przygotuje też i przedstawi w Ministerstwie Kultury raporty z postępów prac i sprawozdania finansowe. Partnerzy (muzeum, kuria i parafie) zobowiążą się do współpracy z miastem przy prowadzonych projektach, będą odpowiadać za prawidłowe wykonanie robót, księgowość i przekazywanie miastu niezbędnej dokumentacji. - Muszą też złożyć oświadczenia o swojej kondycji finansowej - mówi Romaniszyn. - Jest to niezbędne, by stwierdzić czy poradzą sobie z finansowaniem prac w pierwszym roku inwestycji, bo dopiero po ich zakończeniu Bruksela zwróci im poniesione koszty.

Prace na Starówce mają ruszyć jeszcze w tym roku i potrwać trzy lata.

W tym samym konkursie miasto stara się też o dotację na budowę sali koncertowej dla Zespołu Szkół Muzycznych im. Karola Szymanowskiego. Wniosek znalazł się na liście rezerwowej i czeka na pieniądze przeznaczone przez resort kultury na "infrastrukturę szkolnictwa artystycznego".