Co drugi pośrednik nieruchomości łamie prawo

Ponad połowa skontrolowanych biur pośrednictwa oraz zarządców nieruchomości naruszyło prawo - wynika z kolejnej kontroli Inspekcji Handlowej przeprowadzonej na zlecenie UOKiK.
W Polsce działa ponad 7 tysięcy pośredników oraz niemal 15 tysięcy zarządców nieruchomości. Inspekcja Handlowa skontrolowała 124 przedsiębiorców. Rzetelność oraz legalność świadczonych usług sprawdzono przede wszystkim u tych, którzy cieszą się największym zainteresowaniem na rynkach lokalnych. Nieprawidłowości stwierdzono u 54,8 proc. skontrolowanych.

Większość uchybień miała charakter formalny, niestwarzający zagrożenia dla interesów ekonomicznych konsumentów. W umowach brakowało imienia i nazwiska przedsiębiorcy odpowiedzialnego za realizację zlecenia, numeru jego licencji zawodowej lub oświadczeń o posiadanym ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej.

Zdecydowana większość kontrolowanych posiadała licencję zawodową - tylko w 5 przypadkach usługi były wykonywane przez osoby nieuprawnione. Natomiast ośmiu przedsiębiorców nie miało obligatoryjnego ubezpieczenia OC, co mogło narazić konsumentów na problemy z dochodzeniem roszczeń. Polisa zabezpiecza interesy klientów, którzy z powodu niedopełnienia obowiązków przez agencję nieruchomości ponieśli straty finansowe.

Jeszcze w trakcie kontroli, w większości przypadków, pośrednicy i zarządcy dostosowywali się do zaleceń Inspekcji Handlowej. Jednak w stosunku do 22 przedsiębiorców inspekcja nakazała usunięcie nieprawidłowości, przeciwko 6 skierowała wnioski o ukaranie do sądu, w jednym przypadku zawiadomiła prokuraturę, zaś na 12 skontrolowanych nałożyła mandaty karne.