MDM zawyża ceny mieszkań

Zaskakujące wnioski płyną z raportów podsumowujących trzy kwartały funkcjonowania w Polsce programu Mieszkanie dla Młodych. Okazuje się, że MDM, który teoretycznie miał ułatwiać klientom kupno własnego mieszkania, w praktyce - na niektórych rynkach - powoduje wzrost cen nieruchomości

Kupujesz mieszkanie? Złóż wniosek o dobry kredyt

Takie wnioski wynikają m.in. z raportów za III kw. 2014 Amron - Sarfin dla Związku Banków Polskich oraz REAS. Oba badania wydają dosyć zgodną opinię na temat wpływu MDM na rynek. Choć w skali ogólnopolskiej wpływ ten nie jest znaczny, a popularność samego programu spada, to jednak w niektórych miastach efektem są zwyżki cenowe mieszkań, co przeczy celowi, jaki miał przyświecać MDM, czyli poprawie dostępności mieszkań. Zjawisko, o którym mowa ma miejsce w tych miastach, gdzie maksymalne limity MDM są wysokie w porównaniu do średnich cenowych. Chodzi przede wszystkim o Łódź, Poznań i Gdańsk.

Autorzy raportu REAS podkreślają: ?Tam, gdzie limity cenowe są wysokie w porównaniu z przeciętnymi cenami rynkowymi, czyli w Gdańsku, Poznaniu i Łodzi obserwujemy od kilku kwartałów lekki wzrost cen. Tam, gdzie limity są dość dalekie od przeciętnych cen na rynku, czyli w Warszawie, Krakowie i Wrocławiu, wysiłek deweloperów, aby zwiększyć podaż mieszkań w cenach mieszczących się w limitach owocuje spadkiem przeciętnych cen w całej ofercie w mieście.?

Podobne wnioski płyną z ostatniego raportu Amron - Sarfin, tyle, że wg niego w miastach gdzie limity MDM są niskie w porównaniu do średnich (np. Wrocław) nie dostrzega się spadku cen, za to w tych lokalizacjach gdzie limity MDM są wywindowane wpływ na ogólny, rosnący poziom cen jest wyraźnie widoczny.

? Najlepszym tego przykładem jest Łódź, gdzie cena 1m2 mieszkania na rynku pierwotnym o powierzchni do 75 m2 wzrosła z poziomu 3 612 zł do 4281 zł. Podobną sytuację zarejestrowano w Gdańsku i Poznaniu. Na chwilę obecną nie zaobserwowano odwrotnej sytuacji, czyli spadku cen mieszkań w celu dostosowania ich do wymogów Programu.? - napisano w raporcie.

We wszystkich wyżej wymienionych miastach limity MDM są albo na poziomie średnich cen dla danej lokalizacji, albo zdecydowanie powyżej. Co ciekawe - to właśnie w miastach, gdzie dostępność mieszkań jest duża (wysokie limity cen MDM sprawiają, że deweloperzy mogą budować mieszkania w lepszych lokalizacjach po stawkach ?rynkowych?) tam jednocześnie wykorzystanie MDM jest największe. Dochodzi więc do paradoksalnej sytuacji, w której najwięcej klientów kupuje z pomocą państwa mieszkania drogie, czy też inaczej - nie odbiegające od średnich cenowych. To z kolei oznacza, że pomoc trafia do ludzi, którzy i bez MDM byliby w stanie kupić sobie własne mieszkanie.

Poniżej wykres porównujący średnie ceny transakcyjne mieszkań (wg Amron Sarfin) na rynku pierwotnym w III kw. 2014 z obecnie obwiązującymi limitami MDM.

Poza Warszawą, gdzie z konieczności liczba wniosków będzie największa (bo jest to największy rynek w Polsce), do końca września najwięcej wniosków złożono w Gdańsku (ponad 1000) i w Poznaniu (ponad 700).

Sam program MDM, mimo tego, że na niektórych rynkach wpływa na zwyżki cen, traci ogólnie znaczenie dla polskiego rynku mieszkaniowego - przynajmniej na razie. Jak podkreślają autorzy raportu Amron - Sarfin - kredyty z dopłatą, które mają zostać wypłacone w 2014 roku, stanowią jedynie 0,69% wartości (stan na 30 września 2014 r.) wszystkich nowych umów kredytowych podpisanych w okresie od stycznia do września 2014 roku. III kw. 2014 był najsłabszy od początku działania Programu. Banki zaakceptowały 3253 wnioski, czyli o 589 wniosków mniej niż w poprzednim kwartale. Łączna kwota dofinansowania wyniosła 74 mln zł, tj. o 16% mniej w porównaniu do II kwartału br.

Co prawda nie wiemy jeszcze jakie wyniki w zakresie MDM przyniesie ostatni kwartał roku, ale jest prawie pewne, że sporo (być może nawet połowa) środków z puli tegorocznej nie uda się wykorzystać. Fakt, że programu korzystają w dużej mierze klienci którzy mają zdolność kredytową, w miastach, gdzie limity cen są wywindowane, to jeden z wielu argumentów (inny to np. wykorzystanie programu głównie przez singli, a nie rodziny) na rzecz zmian w MDM, który w obecnej formule wydaje się po prostu nietrafiony.

http://pprn.pl/wp-content/uploads/2011/03/Logo-WGN.jpg

Chcesz wynająć lokal użytkowy? Zobacz nasze propozycje

 

Szukasz mieszkania? Sprawdź nasze oferty

Więcej o: