Kasy oszczędnościowo-budowlane? Jest już projekt

Czy rodziny, które nie mogą pozwolić sobie na zaciągnięcie komercyjnego kredytu hipotecznego, będą wspierane przez państwo w nowej formie?
Powstał projekt ustawy o kasach oszczędnościowo-budowlanych i o wspieraniu przez państwo oszczędzania na cele mieszkaniowe. Jeśli Sejm uchwali tę ustawę, już od 2014 r. będzie można uzyskać kredyt w specjalnym banku (kasie oszczędnościowo-budowlanej) na własne cele mieszkaniowe.

Kasy będą zajmować się wyłącznie przyjmowaniem na imienne rachunki docelowego oszczędzania wkładów oszczędnościowych od osób fizycznych i udzielaniu im kredytów na cele mieszkaniowe.

Spłata kredytu będzie zabezpieczona ustanowieniem hipoteki lub w inny sposób określony w umowie docelowego oszczędzania.

Kredyt z kasy będzie można uzyskać na:

1) odpłatne nabycie, budowę, odbudowę, remont z wyjątkiem bieżącej konserwacji, modernizację, przebudowę, rozbudowę lub nadbudowę domu albo lokalu mieszkalnego,

2) uzyskanie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego albo prawa odrębnej własności lokalu lub domu jednorodzinnego,

3) nabycie własności, a także udziału we współwłasności gruntu przeznaczonego pod budowę domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego oraz uzbrojenie działki budowlanej,

4) spłatę kredytu bankowego zaciągniętego po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy na cele określone w pkt. 1 -3,

5) wniesienie przez członka spółdzielni mieszkaniowej wpłat przeznaczonych na przeniesienie przez spółdzielnie mieszkaniową na rzecz członka prawa własności lokalu mieszkalnego.

Osoby, które zdecydują się na oszczędzanie pieniędzy na swoje cele mieszkaniowe, zgodnie z projektem ustawy o kasach oszczędnościowo-budowlanych i wspieraniu przez państwo oszczędzania na cele mieszkaniowe skorzystają z pomocy państwa w postaci premii mieszkaniowej. Premia dopisywana będzie do stanu oszczędności na rachunku oszczędnościowym.

Premia mieszkaniowa będzie dopisywana do rachunku oszczędnościowego corocznie ze środków budżetu państwa w wysokości 20% zgromadzonej kwoty. Dla obliczenia premii za dany rok kalendarzowy przyjmowana będzie kwota zgromadzonych na rachunku oszczędności nie wyższa niż 12 tys. zł.

Rachunek oszczędnościowy będzie można mieć tylko w jednej kasie i będzie można otrzymać tylko jedną premię. Wysokość oprocentowania wkładów oszczędnościowych i kredytu mieszkaniowego określona w umowie docelowego oszczędzania jest niezmienna w czasie obowiązywania umowy.

Dodatkowe nowe udogodnienie będzie polegać na zwolnieniu dopisanej premii oszczędnościowej z podatku dochodowego. Zmieniona bowiem zostanie ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przepis ten ma zacząć obowiązywać od dnia 1 stycznia 2014 r.

W przypadku wycofania środków z kasy lub przeznaczenia ich na cel niezgodny z zawartą umową, oszczędzający na rachunku będzie musiał niezwłocznie zwrócić przyznaną premię wraz z odsetkami ustawowymi do kasy, która z kolei zwróci te kwoty budżetowi państwa.

#

Chcesz kupić mieszkanie? Odwiedź Domiporta.pl

Szukasz domu do kupienia? Sprawdź nasze ogłoszenia

Więcej o: