Będzie taniej przejąć ziemię na własność

Użytkownicy wieczyści gminnych i państwowych gruntów, którzy będą je chcieli przejąć na własność, skorzystają od 2008 r. z ustawowej bonifikaty - zdecydowali w piątek posłowie
Z uchwalonej w piątek przez Sejm niemal jednogłośnie nowelizacji ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności może skorzystać ponad milion właścicieli domów jednorodzinnych i mieszkań wykupionych od gminy czy skarbu państwa oraz - warunkowo - spółdzielnie mieszkaniowe i firmy mające mieszkania.

Obecnie o wysokości bonifikaty przy wykupie gruntu decydują samorządy (rada gminy i powiatu lub sejmik wojewódzki) oraz skarb państwa (wojewoda). Są gminy, które obniżają cenę nawet o 90 proc., ale najczęściej bonifikaty są o wiele mniejsze. Ustawa gwarantuje 90-proc. upust wszystkim tym, których dochód miesięczny w przeliczeniu na członka rodziny nie przekroczy przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Dziś byłoby to ok. 2,5 tys. zł brutto. Z kolei zamożniejsi ludzie skorzystaliby z minimum 50-proc. upustu, o ile działka jest w użytkowaniu wieczystym od co najmniej 17 lat (użytkownikami stali się przed 5 grudnia 1990 r.). Oczywiście obecnie nie ma znaczenia, czy o własność wystąpi pierwszy użytkownik, czy np. jego spadkobierca lub ten, kto po prostu odkupił daną nieruchomość.

Projekt noweli jest kolejną, piątą już próbą rozruszania operacji przekształceń. Zaczęto ją przed 11 laty, głównie z myślą o mieszkańcach tzw. Ziem Odzyskanych, czyli należących przed wojną do Niemiec. Chodzi o to, że na zachodzie i północy kraju wiele osób obawiało się roszczeń byłych właścicieli niemieckich. Przekazanie ziemi na własność ich użytkownikom wieczystym miałoby rozwiązać ten problem.

Nowelą zajmie się teraz Senat.