Czy odwrócona hipoteka pomoże emerytom?

Krajowe dane demograficzne wskazują na dwie wyraźne tendencje, które nie gwarantują prostej zastępowalności pokoleń - starzenie się społeczeństwa oraz niską dzietność Polaków. Kumulacja tych czynników będzie stopniowo prowadzić do coraz większego obciążenia systemu emerytalnego, który już nie zapewnia godziwych środków na tzw. ?jesień życia?.
W 2005 r. relacja liczby Polaków pracujących do pobierających świadczenie emerytalne wynosiła 2,37. Zgodnie z prognozami, w 2035 r. spadnie ona do 1,43. Trudno założyć, że system emerytalny w swym dzisiejszym kształcie udźwignie takie obciążenia. Badania pokazują, że niewielki odsetek rodaków odkłada wolne środki na emeryturę. Z drugiej strony, nie zdajemy sobie sprawy jak niski będzie poziom tzw. stopy zastąpienia czyli relacji ostatniej pensji do wysokości świadczenia emerytalnego. Prognozy nie są w tej kwestii optymistyczne: w przypadku kobiet może to być nawet jedna trzecia pensji.

W przeszłości, opieka nad osobami starszymi była naturalnym obowiązkiem dzieci i wnuków. W dzisiejszych czasach emeryci coraz częściej zostają pozostawieni sami sobie. Źródłem dodatkowego dochodu dla seniorów mogą być ich własne nieruchomości. Teoretycznie jednym z rozwiązań mogłaby być sprzedaż domu lub mieszkania i kupno tańszej nieruchomości albo długoterminowy wynajem. Trudno jednak zakładać, że osoba na emeryturze, która jest przywiązana do swojego miejsca zamieszkania, zdecyduje się na taki scenariusz. Alternatywą mogłaby być tzw. odwrócony kredyt hipoteczny. Taki kredyt pozwala na powiększenie dochodu seniora w zamian za przeniesienie prawa własności nieruchomości. Trzeba podkreślić, że gwarantuje on emerytom możliwość zamieszkiwania nieruchomości aż do śmierci.

Jak na razie, zagadnienie odwróconej hipoteki nie zostało uregulowane w polskim ustawodawstwie. Co prawda, Ministerstwo Finansów opracowało wstępny projekt ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym, ale ze względu na liczne uwagi zgłoszone przez inne resorty, prace legislacyjne nie zakończą się szybko. Nie zmienia to jednak faktu, że już w chwili obecnej na rynku dostępne są produkty funkcjonujące w oparciu o odwróconą hipotekę. Są one oferowane przez wyspecjalizowane fundusze hipoteczne.

Przed podjęciem decyzji o skorzystaniu z tego rozwiązania trzeba także pamiętać o tym, że instytucje oferujące taki produkt nie działają charytatywnie i w związku z tym łączna wysokość świadczeń będzie stanowić tylko część wartości rynkowej nieruchomości ponieważ zostanie pomniejszona o prowizję funduszu hipotecznego. Należy także sprawdzić zabezpieczenie kapitałowe funduszu, żeby mieć pewność, że jest to stabilny finansowo partner. Pamiętajmy, że fundusz nie spienięży nieruchomości przed śmiercią emeryta, musi mieć zatem środki na wypłatę dożywotniej renty. W grę wchodzą także czynniki społeczne i po prostu emocje. W polskim społeczeństwie silnie zakorzenione są praktyki spadkowego przekazywania nieruchomości, a takie rozwiązanie może skutkować pogorszeniem relacji emeryta ze swoimi dziećmi.

Zobacz oferty małych mieszkań na sprzedaż na Domiporta.pl

Więcej o: