Prezydent zaakceptował zmiany w użytkowaniu wieczystym

Prawdopodobnie na początku października zmienią się przepisy dotyczące użytkowania wieczystego gminnych i państwowych gruntów. Nowe przepisy są korzystne dla przedsiębiorców, bo będą mogli liczyć na bonifikatę w opłacie, jeśli wykorzystują grunt pod działalność gospodarczą.
Zmian w podpisanej właśnie przez prezydenta ustawie jest więcej. Przedsiębiorcy będą mogli również uwolnić się od tej drakońskiej opłaty, która stanowi równowartość aż 3 proc. wartości działki, żądając jej odpłatnego przekazania na własność. Obecnie mogą oni wystąpić o wykup, ale gmina może się nie zgodzić.

Także spółdzielniom i wspólnotom łatwiej będzie uzyskać grunt na własność. Tam z kolei często jest ona nieosiągalna, bo muszą o nią wystąpić wszyscy współużytkownicy wieczyści. Zgodnie ze wspomnianą ustawą, która wejdzie w życie po 30 dniach od opublikowania w Dzienniku Ustaw, przekształcenie użytkowania we własność będzie mogło nastąpić na wniosek większości mieszkańców. Gdyby jednak któryś ze współużytkowników zgłosił sprzeciw, spór rozstrzygałby sąd. Spory w tej sprawie są nieuniknione, bo wiązać się z tym będą niemałe koszty. Wskutek werdyktu Trybunału Konstytucyjnego 9 sierpnia wygasł przepis, który gwarantował co najmniej 50-proc. upust w przypadku gruntów należących do samorządów. Oczywiście o ile te grunty są przewidziane m.in. pod zabudowę mieszkaniową. Na 90-proc. zniżki mogli zaś liczyć ci, których dochód miesięczny w przeliczeniu na członka rodziny nie przekracza przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, czyli ok. 3,2 tys. zł brutto. Gminy mają obecnie całkowitą swobodę w ustalaniu wysokości bonifikaty przy przekształceniu użytkowania we własność. Werdykt Trybunału nie dotyczył gruntów państwowych, więc tu obie ustawowe bonifikaty wciąż obowiązują. Wchodzące w życie na początku października nowe przepisy utrzymają jedynie 50-proc. upust. 90-proc., który należy się użytkownikom spełniającym kryterium dochodowe, przestanie wówczas istnieć.

Czy w tej sytuacji przekształcenie użytkowania wieczystego we własność ma sens? Rzecz w tym, że tylko tak można uwolnić się od opłaty za użytkowanie wieczyste. A ta może wzrosnąć drastycznie, jeśli nie była aktualizowana np. przez 10 lat. Dzięki zmianie przepisów mieszkańcy nie będą zaskakiwani takimi podwyżkami. Gdyby miała ona przewyższać dwukrotnie dotychczasową stawkę, nadwyżka zostałaby rozłożona na dwie równe części. Użytkownik wieczysty zapłaciłby je w następnych dwóch latach.