Media na działce

Co to znaczy działka uzbrojona i nieuzbrojona? Co zrobić, by przyłączenia mediów odbyło się sprawnie, a koszty zakupu działki zostały właściwie oszacowane? Odpowiedzi na te pytania udzielają eksperci budowy Silka Ytong.
- Media na działce oznaczają dostęp do wody, gazu, energii elektrycznej, systemu oczyszczania ścieków i do drogi. Podstawowe uzbrojenie działki to dostęp do drogi i do energii elektrycznej. Te warunki należy spełnić, aby móc na danej działce wybudować dom - mówi Konrad Wąsik z pracowni projektowej APA z Mińska Mazowieckiego. - Działka uzbrojona posiada umowy z gestorami, czyli posiada przyłącze prądu, gazu, wodociągu oraz ewentualnie przyłącze kanalizacyjne. Natomiast działka nieuzbrojona nie ma umów z gestorami, ale może znajdować się w obrębie i bliskości mediów - dodaje Aneta Wojtyńska z warszawskiej pracowni Goldprojekt.pl. A kolejny ekspert budowy Silka Ytong Dariusz Niklewski z pracowni projektowej Prokom Olsztyn uzupełnia: - Działka uzbrojona to nie tylko taki teren, na którym faktycznie dostępne są wszystkie media, ale także ten, w którego bliskim sąsiedztwie takie sieci i media się znajdują, a inwestor nieznacznym nakładem starań finansowych może się do tych sieci podłączyć. Uwaga! Działka uzbrojona od nieuzbrojonej różni się także ceną. Oczywiście ta pierwsza jest zazwyczaj zdecydowanie droższa.

- Inwestor jednak powinien pamiętać o tym, że może kupić działkę nieuzbrojoną w korzystnej cenie, ale sam proces dozbrajania może przebiegać nawet latami i być bardzo kosztowny. Jeśli inwestorowi zależy, aby szybko się wybudować, powinien kupić działkę uzbrojoną - radzi Danuta Piotrowska z olsztyńskiej firmy Twoja Budowa .

Oznacza to, że w finalnej kalkulacji ceny działki należy uwzględnić także koszty doprowadzenia mediów. Irena Betlejewska z firmy Presto z Brodnicy opowiada o inwestorze, który sądził, że kupił tanio działkę, ale później okazało się, że musiał poprowadzić ponad 200 m przyłącza prądu i wody. W tym wypadku cena za metr działki może wzrosnąć nawet podwójnie. - Bardzo ważne jest więc, aby warunki podłączania poznać przed zakupem działki - tłumaczy ta ekspertka budowy Silka Ytong. Inwestor, zanim stanie się właścicielem danej nieruchomości gruntowej, powinien sprawdzić warunki podłączenia również z powodów technicznych. - To, że blisko drogi przebiega sieć wodociągowa, nie znaczy, że podłączenie się do niej będzie łatwe. Może to być sieć wysokiego ciśnienia, która jest tylko siecią przesyłową i nie wolno do niej wykonywać przyłączy. Podobnie jest w przypadku gazu i energii elektrycznej - przestrzega Ryszard Babik z pracowni projektowej Arco z Nowej Rudy. Informacje o tym, czy wybrana działka jest uzbrojona, znajdują się na mapie zasadniczej, którą można uzyskać w Urzędzie Kartografii i Geodezji. Aby dowiedzieć się o warunkach przyłączania mediów, należy udać się do odpowiedniej jednostki administracyjnej.

Jak podłączyć media?

Pierwsze kroki inwestor powinien skierować do instytucji, które zarządzają sieciami. - Należy zapytać lub złożyć wniosek o warunki przyłączenia, można też wstępnie przed zakupem działki spróbować dowiedzieć się, czy na danym terenie jest możliwe przyłączenie się do sieci - mówi Iwona Dawid z zielonogórskiej pracowni projektowej Forum. Aby móc starać się o doprowadzenie mediów na działkę, należy uregulować kwestie własnościowe dotyczące nieruchomości gruntowej. Przy składaniu wniosku o podpięcie danych sieci inwestor powinien przedstawić akt notarialny, a więc dowód własności działki, lub inny tytuł prawny do dysponowania gruntem na cele budowlane. Inwestor powinien również wypełnić wniosek i złożyć mapkę, którą można zakupić w urzędzie, chyba że niektóre jednostki wymagają dostarczenia mapy do celów projektowych.

Aby uzbroić działkę, należy udać się do odpowiednich instytucji i złożyć wnioski o warunki techniczne przyłączy. Np. w celu uzyskania przyłącza prądu na działce należy złożyć odpowiedni wniosek do zakładu energetyki na danym terenie oraz dołączyć szereg dokumentów, m.in. mapę zasadniczą, która wskazuje, w jakiej odległości od działki znajduje się linia energetyczna, oraz własności działki i niekiedy wypis z rejestru gruntów. Kwestia podłączenia prądu została uregulowana przez prawo energetyczne. Na podstawie umowy z gestorem energii inwestor wpłaca ustaloną przez ministra opłatę przyłączeniową, w zamian za którą gestor ma wykonać przyłącze do granicy działki (zakończone skrzynką ZK), od której inwestor samodzielnie wykonuje przyłącze do budynku, czyli wewnętrzną linię zasilającą (WLZ).

Procedura w przypadku podłączania gazu i kanalizacji przebiega podobnie. Najpierw warto udać się do zakładu gazowniczego i zapytać, czy taka sieć będzie realizowana do granic naszej działki. Jeśli są możliwości, inwestor występuje z wnioskiem i podobnie jak w zakładzie energetycznym płaci standardową opłatę przyłączeniową. Oprócz aktu własności działki dobrze mieć ze sobą także mapę do celów projektowych. Natomiast do wniosku o wydanie warunków wodociągowo-kanalizacyjnych trzeba podłączyć dwa egzemplarze mapy zasadniczej i wypełnić wniosek, w którym określone będą takie informacje, jak: zużycie wody, liczba mieszkańców czy też pobory wody (wanna, ubikacja, natryski).

Przyłączanie mediów

Osoby, które planują budowę domu, powinny pamiętać, że w zależności od regionu kraju mogą obowiązywać rożne wymagania względem dokumentów dotyczących przyłączania mediów. W większości regionów Polski, aby uzyskać pozwolenia na budowę, nie jest konieczne uzyskanie warunków podłączenia mediów. - Na tym etapie trzeba uzyskać jedynie zapewnienie dostawy mediów. Warunki podłączenia mediów uzyskiwane są na etapie projektowania przyłącza infrastruktury technicznej do budynku - wyjaśnia Bożena Czarnecka z pracowni projektowej Piramida z Krapkowic.

Jak wykonywane są przyłącza mediów?

Po uzyskaniu niezbędnych informacji o warunkach przyłączania mediów inwestor może przejść do następnego etapu, którym jest wykonanie tychże przyłączy. Przyłącze wodociągowe, kanalizacyjne czy też gazowe musi być poprowadzone na podstawie projektu technicznego wykonanego przez projektanta z odpowiednimi uprawnieniami. Projekty przyłączy zewnętrznych muszą być uzgodnione w zespole uzgadniania dokumentacji projektowej (ZUDP) działającym w starostwie powiatowym.

Uwaga! Doprowadzanie mediów na działkę może być wykonywane jedynie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. Wykonywanie podłączeń mediów jest kontrolowane przez właścicieli sieci, do nich trafia również sprawozdanie z prac. Odbiorów przyłączy także dokonują przedstawiciele instytucji zapewniających media. Po doprowadzeniu i wykonaniu przyłączy media powinny zostać naniesione na mapę, czyli należy wykonać tzw. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą. Jest to warunkiem oddania budynku do użytku. Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego na podstawie takiej mapy stwierdza, że działka została wyposażona w wodę, prąd, odprowadzenie ścieków.

Kup działkę dla siebie:

Bezpośrednie ogłoszenia sprzedaży działek