wynajem mieszkań

  • Kiedy uznać, że usługa pośrednictwa w wynajmie została wykonana?

    Kiedy uznać, że usługa pośrednictwa w wynajmie została wykonana?

    Od dnia 1 stycznia 2014 r. obowiązek podatkowy zasadniczo powstaje z chwilą dokonania dostawy lub wykonania usługi, co jest istotną zmianą, do końca 2013 r. trzeba było się kierować zasadą, zgodnie z którą, jeżeli dostawa towaru lub wykonanie usługi powinny były być potwierdzone fakturą, obowiązek podatkowy powstawał z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7. dniu, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi.

  • Najemca remontuje w porozumieniu