dziedziczenie

  • Kto dziedziczy mieszkanie?

    Kto dziedziczy mieszkanie?

    Czy mieszkanie komunalne można odziedziczyć tak samo jak lokal własnościowy? W jakich częściach następuje podział nieruchomości i kto ma pierwszeństwo w przypadku śmierci spadkodawcy? Te i inne odpowiedzi znajdziecie w najnowszym poradniku.