budynek

  • Podatek od nowych budynków i budowli

    Obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości, zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.: Dz.U. z 2010 r. nr 95, poz. 613 ze zm.), powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budowli albo budynku lub ich części przed ich ostatecznym wykończeniem.