Wzory umów

 • Umowa najmu lokalu użytkowego

  Umowa najmu lokalu użytkowego

  Umowa najmu nieruchomości polega na oddaniu przez Wynajmującego na rzecz Najemcy określonej nieruchomości do używania. W zamian za to, Najemca zobowiązuje się płacić Wynajmującemu umówiony czynsz.

 • Umowa o roboty budowlane

  Umowa o roboty budowlane

  Umowa o roboty budowlane polega na zobowiązaniu się Wykonawcy do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej.

 • Umowa z architektem wnętrz
 • Umowa o wykonanie usług remontowych w lokalu mieszkalnym

  Umowa o wykonanie usług remontowych w lokalu mieszkalnym

  W przeciwieństwie do remontów w budynkach i budowlach, do których stosuje się przepisy dotyczące umowy o roboty budowlane, umowa o wykonanie usług remontowych w lokalu mieszkalnym jest zawierana w formie umowy o dzieło.

 • Umowa użyczenia nieruchomości

  Umowa użyczenia nieruchomości

  Umowa użyczenia nieruchomości polega zezwoleniu przez Użyczającego na rzecz Biorącego do używania na bezpłatne korzystanie z określonej nieruchomości.

 • Umowa przedwstępna zamiany nieruchomości
 • Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości
 • Umowa dzierżawy nieruchomości

  Umowa dzierżawy nieruchomości

  Umowa dzierżawy nieruchomości polega na oddaniu przez Wydzierżawiającego na rzecz Dzierżawcy określonej nieruchomości do używania oraz pobierania z niej pożytków (czerpania korzyści). W zamian za to, Dzierżawca zobowiązuje się płacić Wydzierżawiającemu umówiony czynsz.