Prawo nieruchomościowe

  • O co chodzi z ustawą deweloperską?

    O co chodzi z ustawą deweloperską?

    Dnia 29 kwietnia 2012 roku weszła w życie ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, zwana potocznie ustawą deweloperską. Projekt ten wzbudza wiele emocji. Głównym celem ustawodawcy jest chęć ochrony nabywców mieszkań przed dotychczasowymi praktykami deweloperów. Ustawa wprowadza trzy nowe rozwiązania - prospekt informacyjny, umowę deweloperską oraz rachunek powierniczy.

  • Ustawa deweloperska: koszty dziś, korzyści w przyszłości!

    Ustawa deweloperska: koszty dziś, korzyści w przyszłości!

    Minęły ponad dwa miesiące od wejścia w życie Ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, potocznie nazywanej deweloperską. W założeniu nowe regulacje prawne miały zmienić układ sił na linii kupujący - sprzedający na rynku nowych mieszkań i domów. Czy tak się stało?