Prawo budowlane

 • O czym warto pamiętać, zawierając umowę najmu okazjonalnego?

  O czym warto pamiętać, zawierając umowę najmu okazjonalnego?

  Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 21 czerwca 2001 r. (Dz.U. Nr 71, poz. 733 z późn. zm.) reguluje m.in. wzajemne prawa i obowiązki właścicieli lokali i ich lokatorów, w tym zasady wypowiadania stosunku najmu lokali mieszkalnych.

 • Hipoteka odwrócona

  Hipoteka odwrócona

  Hipoteka odwrócona (reverse mortgage) jest zagadnieniem nowatorskim w polskim systemie prawnym, lecz znanym i stosowanym zarówno w Europie (np. Francja, Hiszpania) jak również w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

 • Najem zwrotny

  Najem zwrotny jest jedną z ciekawszych form pozyskiwania kapitału. Pomimo tego nie jest jak dotąd transakcją powszechną ani popularną.

 • Dom po rozwodzie - podział majątku

  Stosunki majątkowe między małżonkami to często drażliwy i delikatny temat, który potrafi być prawdziwą mieszanką wybuchową w chwili rozwodu.

 • Nabywanie mieszkań od spółdzielni

  Nabywanie mieszkań od spółdzielni

  W związku ze zbliżającym się końcem roku, a wraz z nim upływem terminu do którego można składać wnioski o wykup na własność spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu za tzw. złotówkę, coraz więcej członków spółdzielni ma szereg wątpliwości