Prawo budowlane

 • Jakie zmiany wprowadzi ustawa deweloperska?

  Jakie zmiany wprowadzi ustawa deweloperska?

  Ustawa deweloperska ma na celu regulację zasad ochrony praw osób nabywających mieszkanie czy dom, wobec których deweloper zobowiązuje się do ustanowienia i przeniesienia odrębnej własności nieruchomości. Do tej pory praktycznie każdy deweloper mógł w dowolny sposób prowadzić proces budowy, finansowania, sprzedaży i przekazywania własności lokali na nabywców. Od 29 kwietnia br. wszystkie działania będą przebiegały zgodnie z prawnie określonymi zasadami.

 • Sprzedaż mieszkania a podatek dochodowy

  Z obowiązkiem zapłaty podatku dochodowego mamy do czynienia wówczas, gdy sprzedajemy mieszkanie przed upływem pięciu lat kalendarzowych od nabycia, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie. W pozostałych przypadkach, obowiązek zapłaty podatku dochodowego przy sprzedaży mieszkania nie występuje i to jest najprostsza zasada, jaka wiąże się z zagadnieniem podatku dochodowego przy sprzedaży mieszkania.

 • Zadatek w umowie przedwstępnej sprzedaży nieruchomości

  Zadatek w umowie przedwstępnej sprzedaży nieruchomości

  Zadatek to ustalona przez strony suma pieniężna lub rzecz dana przy zawarciu umowy, stosowana w różnego typu umowach i wzorcach umownych. W umowach przedwstępnych sprzedaży nieruchomości jest instytucją bardzo często spotykaną.

 • Wykup to wykup, zapłacić trzeba

  Wykup to wykup, zapłacić trzeba

  Trybunał Konstytucyjny rozstrzygnął po raz drugi, i też na niekorzyść lokatorów, spór dotyczący odpłatności za wykup mieszkań w byłych zakładowych czynszówkach, które przejęły nieodpłatnie spółdzielnie

 • Kiedy nieruchomość jest zabytkiem

  Kiedy nieruchomość jest zabytkiem

  Atrakcyjna lokalizacja nieruchomości to powód do zadowolenia, ale może się wiązać z ograniczeniami w dysponowaniu swoją własnością i dodatkowymi nakładami finansowymi. Budynek lub jego otoczenie mogą być bowiem objęte ochroną konserwatora zabytków.

 • Ustawa deweloperska - co zyska nabywca mieszkania

  Ustawa deweloperska - co zyska nabywca mieszkania

  Wiosną wejdą w życie nowe przepisy regulujące stosunki między firmami deweloperskimi a ich klientami. Od 29 kwietnia 2012 r. nabywca własnego ?M? będzie lepiej chroniony, a w razie upadłości dewelopera łatwiej mu będzie odzyskać pieniądze.

 • Mali deweloperzy znikną z rynku?

  29 kwietnia wejdzie w życie Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego potocznie nazywana deweloperską. Jej przepisy mogą istotnie zmienić sytuację na rynku mieszkaniowym.

 • Umowa przedwstępna bez udziału notariusza

  Chcąc kupić lub sprzedać działkę, dom czy mieszkanie, musimy się przygotować na to, iż prawdopodobnie zaistnieje potrzeba zawarcia nieco wcześniej umowy przedwstępnej z przyszłym kontrahentem. Większość transakcji na rynku nieruchomości jest bowiem finansowana w całości lub w części z kredytów hipotecznych, a te nie są udzielane od ręki. W przeciwieństwie jednak do definitywnej sprzedaży nieruchomości, umowa przedwstępna nie wymaga dla swej ważności zachowania formy aktu notarialnego.

 • Nadmierność zabezpieczenia hipotecznego

  Hipoteka jest bardzo powszechnym sposobem zabezpieczania wierzytelności. W celu sfinansowania wielu potrzeb - najczęściej mieszkaniowych, niejednokrotnie wielu z nas sięga po kredyt, którego zabezpieczeniem jest nieruchomość.

 • Jak podarować nieruchomość?

  W Polsce sprawy darowizn reguluje Kodeks Cywilny. Aby podarować nieruchomość nie tylko darczyńca musi ją przekazać aktem notarialnym, ale i obdarowany musi złożyć oświadczenie, że darowiznę przyjmuje. Może odmówić jej przyjęcia np. gdy darowana nieruchomość jest ruiną i wymaga wysokich nakładów na remont, lub jest zadłużona.

 • Prawnik w abonamencie

  Od niedawna w Polsce coraz bardziej popularne stają się abonamenty prawnicze, które w zachodniej Europie, a zwłaszcza w USA są już od dawna praktykowane.

 • Podstawy i tryb zaskarżania uchwał spółdzielni

  Prawo nadaje członkom spółdzielni, którzy są niezadowoleni z uchwał ich organów, narzędzia prawne kontrolujące ich zgodność ze statutem oraz powszechnie obowiązującym prawem. Kto i w jaki sposób może zaskarżyć uchwały i jakie podmioty są upoważnione do rozstrzygania powództw?

 • Antena za oknem

  Czy właściciel lokalu ma prawo zamontować antenę RTV czy internetową? Kiedy nie może tego zrobić?

 • Wspólnota mieszkaniowa nie do ruszenia?

  Jak rozwiązać problem zarządu wspólnoty mieszkaniowej niezajmującego się w należyty sposób ze sprawami wspólnoty i jednocześnie utrudniającego swoje odwołanie?

 • Zasiedzenie - co to jest i w jakich okolicznościach do niego dochodzi

  Żeby zasiedzieć nieruchomość trzeba ją traktować jak właściciel. Nazywa się to samoistnym posiadaniem. W czym się przejawia to właścicielskie zachowanie? Na przykład przez opłacanie należnych podatków, uprawianie gruntu, zabudowę, czy choćby ogrodzenie nieruchomości itp.

 • Czym jest statut spółdzielni i co się w nim znajduje?

  Osoby, które zamierzają założyć spółdzielnie uchwalają jej statut (założyciele spółdzielni), składają na nim swoje podpisy w celu jego przyjęcia, a następnie dokonywany jest wybór organów spółdzielni przez walne zgromadzenie lub komisję organizacyjną (zgodnie z przyjętym statutem).

 • Wspólnota źle zarządza naszymi finansami - co teraz?

  Jako członkowie wspólnoty mieszkaniowej mamy prawo wiedzieć gdzie, ile i kiedy zostały one wydane. I dopóki wspólnota zarządza nimi w odpowiedni sposób, dopóty powinny to być rutynowe kontrole. Problem powstaje wtedy, gdy podczas kontroli zauważymy niezgodności. Co wtedy?

 • Timesharing coraz popularniejszy

  Umowa timesharingowa zdobywa coraz większe grono zwolenników, przede wszystkim ze względu na możliwość korzystania z nieruchomości w oznaczonym czasie bez konieczności ponoszenia kosztów jej zakupu.

 • Skomplikowana kontrola licznika

  Właściciel najmowanego domu najczęściej jest także stroną umowy sprzedaży prądu. I słusznie, bo rozdzielenie tych dwóch funkcji może skomplikować jego sytuację. Zwłaszcza, gdy najemca jest nierzetelny.