Lista mieszkań - Poznań Jeżyce

znaleziono 259 ogłoszeń w 1 inwestycji

200 mieszkań spełnia Twoje kryteria wyszukiwania Zobacz

Rzut Nr ref. Piętro Pokoje Pow. Cena/m2 Cena MDM
M.0.01 0 1 25 m2 NIE
M.0.02 0 3 51 m2 NIE
M.0.03 0 3 56 m2 NIE
M.0.04 0 3 55 m2 NIE
M.0.05 0 2 35 m2 NIE
M.0.06 0 2 37 m2 NIE
M.0.07 0 1 26 m2 NIE
M.0.08 0 2 34 m2 NIE
M.0.09 0 2 36 m2 NIE
M.0.10 0 3 54 m2 NIE
M.0.11 0 3 55 m2 NIE
M.0.12 0 2 41 m2 NIE
M.0.13 0 2 41 m2 NIE
M.0.14 0 3 55 m2 NIE
M.0.15 0 3 53 m2 NIE
M.0.16 0 2 38 m2 NIE
M.0.17 0 2 40 m2 NIE
M.0.18 0 2 40 m2 NIE
M.0.19 0 2 41 m2 NIE
M.0.20 0 3 48 m2 NIE
M.0.21 0 2 41 m2 NIE
M.0.22 0 2 36 m2 NIE
M.0.23 0 2 35 m2 NIE
M.0.24 0 1 26 m2 NIE
M.0.25 0 3 55 m2 NIE
M.0.26 0 3 53 m2 NIE
M.0.27 0 2 43 m2 NIE
M.0.28 0 3 50 m2 NIE
M.0.29 0 1 31 m2 NIE
M.0.30 0 3 49 m2 NIE
M.0.31 0 2 35 m2 NIE
M.0.33 0 2 41 m2 NIE
M.0.34 0 2 41 m2 NIE
M.0.35 0 2 38 m2 NIE
M.0.36 0 2 36 m2 NIE
M.0.37 0 2 35 m2 NIE
M.0.38 0 1 26 m2 NIE
M.0.39 0 3 51 m2 NIE
M.0.40 0 3 52 m2 NIE
M.0.41 0 3 53 m2 NIE
M.1.01 1 2 38 m2 NIE
M.1.02 1 3 51 m2 NIE
M.1.03 1 3 56 m2 NIE
M.1.04 1 3 55 m2 NIE
M.1.05 1 2 35 m2 NIE
M.1.06 1 2 37 m2 NIE
M.1.07 1 1 26 m2 NIE
M.1.08 1 2 34 m2 NIE
M.1.09 1 2 36 m2 NIE
M.1.10 1 3 54 m2 NIE
M.1.11 1 3 55 m2 NIE
M.1.12 1 2 41 m2 NIE
M.1.13 1 2 41 m2 NIE
M.1.25 1 3 55 m2 NIE
M.1.26 1 3 53 m2 NIE
M.1.27 1 2 43 m2 NIE
M.1.28 1 3 50 m2 NIE
M.1.29 1 1 30 m2 NIE
M.1.30 1 3 49 m2 NIE
M.1.31 1 3 48 m2 NIE
M.1.32 1 2 35 m2 NIE
M.1.33 1 2 41 m2 NIE
M.1.34 1 2 41 m2 NIE
M.1.35 1 2 38 m2 NIE
M.1.36 1 2 36 m2 NIE
M.1.37 1 2 35 m2 NIE
M.1.38 1 1 27 m2 NIE
M.1.39 1 3 51 m2 NIE
M.1.40 1 3 52 m2 NIE
M.1.41 1 3 53 m2 NIE
M.2.01 2 2 38 m2 NIE
M.2.02 2 3 51 m2 NIE
M.2.03 2 4 56 m2 NIE
M.2.04 2 3 55 m2 NIE
M.2.05 2 2 35 m2 NIE
M.2.06 2 2 37 m2 NIE
M.2.07 2 1 26 m2 NIE
M.2.08 2 2 34 m2 NIE
M.2.09 2 2 36 m2 NIE
M.2.10 2 3 54 m2 NIE
M.2.11 2 3 55 m2 NIE
M.2.12 2 2 41 m2 NIE
M.2.13 2 2 41 m2 NIE
M.2.14 2 3 55 m2 NIE
M.2.15 2 3 53 m2 NIE
M.2.16 2 2 38 m2 NIE
M.2.17 2 2 40 m2 NIE
M.2.18 2 2 40 m2 NIE
M.2.19 2 2 41 m2 NIE
M.2.20 2 3 48 m2 NIE
M.2.21 2 2 41 m2 NIE
M.2.22 2 2 36 m2 NIE
M.2.23 2 2 36 m2 NIE
M.2.24 2 2 38 m2 NIE
M.2.25 2 3 55 m2 NIE
M.2.26 2 3 53 m2 NIE
M.2.27 2 2 43 m2 NIE
M.2.28 2 3 50 m2 NIE
M.2.29 2 1 30 m2 NIE
M.2.30 2 3 48 m2 NIE
M.2.31 2 3 48 m2 NIE
M.2.32 2 2 35 m2 NIE
M.2.33 2 2 41 m2 NIE
M.2.34 2 2 41 m2 NIE
M.2.35 2 2 38 m2 NIE
M.2.36 2 2 36 m2 NIE
M.2.37 2 2 35 m2 NIE
M.2.38 2 1 27 m2 NIE
M.2.39 2 3 51 m2 NIE
M.2.40 2 3 52 m2 NIE
M.2.41 2 3 53 m2 NIE
M.3.01 3 2 38 m2 NIE
M.3.02 3 3 51 m2 NIE
M.3.03 3 3 56 m2 NIE
M.3.04 3 3 55 m2 NIE
M.3.05 3 2 35 m2 NIE
M.3.06 3 2 37 m2 NIE
M.3.07 3 1 26 m2 NIE
M.3.08 3 2 34 m2 NIE
M.3.09 3 2 36 m2 NIE
M.3.10 3 3 54 m2 NIE
M.3.11 3 3 55 m2 NIE
M.3.12 3 2 41 m2 NIE
M.3.13 3 2 41 m2 NIE
M.3.14 3 3 55 m2 NIE
M.3.15 3 3 53 m2 NIE
M.3.16 3 2 38 m2 NIE
M.3.17 3 2 40 m2 NIE
M.3.18 3 2 40 m2 NIE
M.3.19 3 2 41 m2 NIE
M.3.20 3 3 48 m2 NIE
M.3.21 3 2 41 m2 NIE
M.3.22 3 2 36 m2 NIE
M.3.23 3 2 36 m2 NIE
M.3.24 3 2 38 m2 NIE
M.3.25 3 3 55 m2 NIE
M.3.26 3 3 53 m2 NIE
M.3.27 3 2 43 m2 NIE
M.3.28 3 3 50 m2 NIE
M.3.29 3 1 30 m2 NIE
M.3.30 3 3 48 m2 NIE
M.3.31 3 3 48 m2 NIE
M.3.32 3 2 35 m2 NIE
M.3.33 3 2 41 m2 NIE
M.3.34 3 2 41 m2 NIE
M.3.35 3 2 38 m2 NIE
M.3.36 3 2 36 m2 NIE
M.3.37 3 2 35 m2 NIE
M.3.38 3 1 27 m2 NIE
M.3.39 3 3 51 m2 NIE
M.3.40 3 3 52 m2 NIE
M.3.41 3 3 53 m2 NIE
M.4.01 4 2 38 m2 NIE
M.4.02 4 3 51 m2 NIE
M.4.03 4 3 56 m2 NIE
M.4.04 4 3 55 m2 NIE
M.4.05 4 2 35 m2 NIE
M.4.06 4 2 37 m2 NIE
M.4.07 4 4 60 m2 NIE
M.4.09 4 2 36 m2 NIE
M.4.10 4 3 54 m2 NIE
M.4.11 4 3 55 m2 NIE
M.4.12 4 2 41 m2 NIE
M.4.13 4 2 41 m2 NIE
M.4.14 4 3 55 m2 NIE
M.4.15 4 3 53 m2 NIE
M.4.16 4 2 38 m2 NIE
M.4.17 4 2 40 m2 NIE
M.4.18 4 2 40 m2 NIE
M.4.19 4 2 41 m2 NIE
M.4.20 4 3 48 m2 NIE
M.4.21 4 3 55 m2 NIE
M.4.22 4 4 57 m2 NIE
M.4.24 4 2 38 m2 NIE
M.4.25 4 3 55 m2 NIE
M.4.26 4 3 53 m2 NIE
M.4.27 4 2 43 m2 NIE
M.4.28 4 3 50 m2 NIE
M.4.29 4 1 30 m2 NIE
M.4.30 4 3 49 m2 NIE
M.4.31 4 3 48 m2 NIE
M.4.32 4 2 35 m2 NIE
M.4.33 4 2 41 m2 NIE
M.4.34 4 2 41 m2 NIE
M.4.35 4 4 72 m2 NIE
M.5.01 5 2 38 m2 NIE
M.5.02 5 3 51 m2 NIE
M.5.03 5 3 56 m2 NIE
M.5.04 5 3 55 m2 NIE
M.5.05 5 2 35 m2 NIE
M.5.06 5 2 37 m2 NIE
M.5.07 5 4 60 m2 NIE
M.5.09 5 2 36 m2 NIE
M.5.10 5 3 54 m2 NIE
M.5.11 5 3 55 m2 NIE
M.5.12 5 2 41 m2 NIE
M.5.13 5 2 41 m2 NIE
M.5.14 5 3 55 m2 NIE
M.5.15 5 3 53 m2 NIE
M.5.16 5 2 38 m2 NIE
Wybierz dzielnicę:

Poznań

Inne nieruchomości w tej lokalizacji:

Poznań