Lista inwestycji - Kraków

znaleziono 3 981 ogłoszeń w 69 inwestycjach

22 mieszkania spełniają Twoje kryteria wyszukiwania Zobacz

190 mieszkań spełnia Twoje kryteria wyszukiwania Zobacz

Rzut Nr ref. Piętro Pokoje Pow. Cena/m2 Cena MDM
C.M001 0 1 36 m2 NIE
C.M029 2 2 55 m2 NIE
C.M037 2 2 41 m2 NIE
B2.6.08 6 2 42 m2 NIE
B2.6.09 6 2 37 m2 NIE
B2.6.10 6 2 40 m2 NIE
B2.6.11 6 2 54 m2 NIE
B2.6.12 6 3 54 m2 NIE
A1.0.01 0 3 55 m2 NIE
A1.0.02 0 2 38 m2 NIE
A1.0.03 0 2 38 m2 NIE
A1.0.04 0 3 53 m2 NIE
A1.0.05 0 3 60 m2 NIE
A1.1.01 1 3 55 m2 NIE
A1.1.04 1 2 38 m2 NIE
A1.1.05 1 3 53 m2 NIE
A1.1.06 1 3 60 m2 NIE
A1.2.01 2 3 55 m2 NIE
A1.2.04 2 2 38 m2 NIE
A1.2.05 2 3 53 m2 NIE
A1.2.06 2 3 60 m2 NIE
A1.3.01 3 3 55 m2 NIE
A1.3.04 3 2 38 m2 NIE
A1.3.05 3 3 53 m2 NIE
A1.3.06 3 3 60 m2 NIE
A1.4.01 4 3 55 m2 NIE
A1.4.04 4 2 38 m2 NIE
A1.4.05 4 3 53 m2 NIE
A1.5.01 5 3 55 m2 NIE
A1.5.04 5 2 38 m2 NIE
A1.5.05 5 3 53 m2 NIE
A1.6.01 6 3 55 m2 NIE
A1.6.04 6 2 38 m2 NIE
A1.6.05 6 3 53 m2 NIE
A1.6.06 6 3 60 m2 NIE
A2.0.01 0 2 39 m2 NIE
A2.0.02 0 2 37 m2 NIE
A2.0.03 0 3 49 m2 NIE
A2.0.04 0 3 50 m2 NIE
A2.0.05 0 2 35 m2 NIE
A2.0.06 0 2 37 m2 NIE
A2.0.08 0 2 42 m2 NIE
A2.0.09 0 2 37 m2 NIE
A2.0.10 0 2 40 m2 NIE
A2.0.11 0 3 54 m2 NIE
A2.0.12 0 3 51 m2 NIE
A2.0.13 0 1 26 m2 NIE
A2.0.14 0 1 24 m2 NIE
A2.1.01 1 2 39 m2 NIE
A2.1.02 1 2 37 m2 NIE
A2.1.03 1 3 49 m2 NIE
A2.1.04 1 3 50 m2 NIE
A2.1.07 1 2 41 m2 NIE
A2.1.08 1 2 42 m2 NIE
A2.1.09 1 2 37 m2 NIE
A2.1.10 1 2 40 m2 NIE
A2.1.11 1 3 54 m2 NIE
A2.1.12 1 3 51 m2 NIE
A2.2.01 2 2 39 m2 NIE
A2.2.02 2 2 37 m2 NIE
A2.2.03 2 3 49 m2 NIE
A2.2.04 2 3 50 m2 NIE
A2.2.07 2 2 41 m2 NIE
A2.2.08 2 2 42 m2 NIE
A2.2.09 2 2 37 m2 NIE
A2.2.10 2 2 40 m2 NIE
A2.2.11 2 3 54 m2 NIE
A2.2.12 2 3 51 m2 NIE
A2.3.01 3 2 39 m2 NIE
A2.3.02 3 2 37 m2 NIE
A2.3.03 3 3 49 m2 NIE
A2.3.04 3 3 50 m2 NIE
A2.3.07 3 2 41 m2 NIE
A2.3.08 3 2 42 m2 NIE
A2.3.10 3 2 40 m2 NIE
A2.3.11 3 3 54 m2 NIE
A2.3.12 3 3 51 m2 NIE
A2.4.01 4 2 39 m2 NIE
A2.4.02 4 2 37 m2 NIE
A2.4.03 4 3 49 m2 NIE
A2.4.04 4 3 50 m2 NIE
A2.4.07 4 2 41 m2 NIE
A2.4.08 4 2 42 m2 NIE
A2.4.10 4 2 40 m2 NIE
A2.4.11 4 3 54 m2 NIE
A2.4.12 4 3 51 m2 NIE
A2.5.01 5 2 39 m2 NIE
A2.5.02 5 2 37 m2 NIE
A2.5.03 5 3 49 m2 NIE
A2.5.05 5 2 35 m2 NIE
A2.5.07 5 2 41 m2 NIE
A2.5.08 5 2 42 m2 NIE
A2.5.10 5 2 40 m2 NIE
A2.5.11 5 3 54 m2 NIE
A2.5.12 5 3 51 m2 NIE
A2.6.01 6 2 39 m2 NIE
A2.6.02 6 2 37 m2 NIE
A2.6.03 6 3 49 m2 NIE
A2.6.04 6 3 50 m2 NIE
A2.6.07 6 2 41 m2 NIE
A2.6.08 6 2 42 m2 NIE
A2.6.09 6 2 37 m2 NIE
A2.6.10 6 2 40 m2 NIE
A2.6.11 6 3 54 m2 NIE
A2.6.12 6 3 51 m2 NIE
B1.0.01 0 3 55 m2 NIE
B1.0.05 0 4 82 m2 NIE
B1.1.01 1 4 55 m2 NIE
B1.1.04 1 2 38 m2 NIE
B1.1.05 1 3 53 m2 NIE
B1.1.06 1 3 60 m2 NIE
B1.2.01 2 3 55 m2 NIE
B1.2.04 2 2 38 m2 NIE
B1.2.05 2 3 53 m2 NIE
B1.2.06 2 3 60 m2 NIE
B1.3.01 3 3 55 m2 NIE
B1.3.04 3 2 38 m2 NIE
B1.3.05 3 3 53 m2 NIE
B1.3.06 3 3 60 m2 NIE
B1.4.01 4 3 55 m2 NIE
B1.4.04 4 2 38 m2 NIE
B1.4.05 4 3 53 m2 NIE
B1.4.06 4 3 60 m2 NIE
B1.5.01 5 3 55 m2 NIE
B1.5.04 5 2 38 m2 NIE
B1.5.06 5 3 60 m2 NIE
B1.6.01 6 3 55 m2 NIE
B1.6.04 6 2 38 m2 NIE
B1.6.05 6 3 53 m2 NIE
B1.6.06 6 3 60 m2 NIE
B2.0.01 6 2 39 m2 NIE
B2.0.02 0 2 37 m2 NIE
B2.0.03 0 3 49 m2 NIE
B2.0.04 0 3 47 m2 NIE
B2.0.05 0 2 35 m2 NIE
B2.0.06 0 2 37 m2 NIE
B2.0.07 0 2 41 m2 NIE
B2.0.08 0 2 42 m2 NIE
B2.0.09 0 2 37 m2 NIE
B2.0.10 0 2 40 m2 NIE
B2.0.11 0 3 54 m2 NIE
B2.0.12 0 3 51 m2 NIE
B2.0.13 0 2 38 m2 NIE
B2.1.01 1 2 39 m2 NIE
B2.1.02 1 2 37 m2 NIE
B2.1.03 1 2 49 m2 NIE
B2.1.04 1 3 47 m2 NIE
B2.1.07 1 2 41 m2 NIE
B2.1.08 1 2 42 m2 NIE
B2.1.09 1 2 37 m2 NIE
B2.1.10 1 2 40 m2 NIE
B2.1.11 1 3 54 m2 NIE
B2.1.12 1 3 51 m2 NIE
B2.2.01 2 2 37 m2 NIE
B2.2.02 2 2 37 m2 NIE
B2.2.03 2 3 49 m2 NIE
B2.2.04 2 3 47 m2 NIE
B2.2.07 2 3 41 m2 NIE
B2.2.08 2 2 42 m2 NIE
B2.2.09 2 2 42 m2 NIE
B2.2.10 2 2 40 m2 NIE
B2.2.11 2 3 54 m2 NIE
B2.2.12 2 3 51 m2 NIE
B2.3.01 3 2 39 m2 NIE
B2.3.02 3 2 37 m2 NIE
B2.3.03 3 3 49 m2 NIE
B2.3.04 3 3 47 m2 NIE
B2.3.07 3 2 41 m2 NIE
B2.3.10 3 2 40 m2 NIE
B2.3.11 3 3 54 m2 NIE
B2.3.12 3 3 51 m2 NIE
B2.4.01 4 2 39 m2 NIE
B2.4.02 4 2 37 m2 NIE
B2.4.03 4 3 49 m2 NIE
B2.4.04 4 3 47 m2 NIE
B2.4.05 4 2 35 m2 NIE
B2.4.07 4 2 41 m2 NIE
B2.4.10 4 2 40 m2 NIE
B2.4.11 4 3 54 m2 NIE
B2.4.12 4 3 51 m2 NIE
B2.5.01 5 2 39 m2 NIE
B2.5.03 5 3 58 m2 NIE
B2.5.08 5 3 42 m2 NIE
B2.5.10 5 2 40 m2 NIE
B2.5.11 5 2 54 m2 NIE
B2.5.12 5 3 51 m2 NIE
B2.6.01 6 2 39 m2 NIE
B2.6.02 6 2 37 m2 NIE
B2.6.03 6 3 58 m2 NIE
B2.6.07 6 2 41 m2 NIE

18 mieszkań spełnia Twoje kryteria wyszukiwania Zobacz

73 mieszkania spełniają Twoje kryteria wyszukiwania Zobacz

Rzut Nr ref. Piętro Pokoje Pow. Cena/m2 Cena MDM
K10/21 3 3 55 m2 NIE
K10/19 3 3 57 m2 NIE
K10/15 2 3 55 m2 NIE
K10/13 2 3 57 m2 NIE
K10/9 1 3 55 m2 NIE
K10/8 1 2 42 m2 NIE
K10/7 1 3 57 m2 NIE
K10/5 0 2 39 m2 NIE
K10/3 0 2 46 m2 NIE
K10/2 0 2 38 m2 NIE
K10/1 0 2 44 m2 NIE
P9/30 3 2 43 m2 NIE
P9/29 3 2 30 m2 NIE
P9/28 3 2 30 m2 NIE
P9/27 3 2 39 m2 NIE
P9/26 3 2 39 m2 NIE
P9/23 3 2 43 m2 NIE
P9/22 2 2 43 m2 NIE
P9/21 2 2 30 m2 NIE
P9/20 2 2 30 m2 NIE
P9/19 2 2 39 m2 NIE
P9/18 2 2 39 m2 NIE
P9/15 2 2 43 m2 NIE
P9/14 1 2 43 m2 NIE
P9/13 1 2 30 m2 NIE
P9/12 1 2 30 m2 NIE
P9/11 1 2 39 m2 NIE
P9/10 1 2 39 m2 NIE
P9/8 1 2 25 m2 NIE
P9/7 1 2 43 m2 NIE
P9/6 0 3 46 m2 NIE
P9/4 0 3 54 m2 NIE
P9/3 0 3 54 m2 NIE
P9/1 0 3 39 m2 NIE
K8/24 3 3 57 m2 NIE
K8/22 3 3 55 m2 NIE
K8/21 3 3 55 m2 NIE
K8/20 3 2 42 m2 NIE
K8/19 3 3 57 m2 NIE
K8/18 2 3 57 m2 NIE
K8/16 2 3 55 m2 NIE
K8/15 2 3 55 m2 NIE
K8/14 2 2 42 m2 NIE
K8/13 1 3 57 m2 NIE
K8/12 1 3 57 m2 NIE
K8/11 1 2 42 m2 NIE
K8/10 1 3 55 m2 NIE
K8/9 1 3 55 m2 NIE
K8/8 1 2 43 m2 NIE
K8/7 1 3 57 m2 NIE
K8/3 0 2 43 m2 NIE
K8/2 0 2 39 m2 NIE
K8/1 0 2 44 m2 NIE
D7/22 3 2 44 m2 NIE
D7/15 2 2 49 m2 NIE
D7/13 2 2 49 m2 NIE
D7/8 1 2 49 m2 NIE
D7/6 1 2 49 m2 NIE
D7/4 0 2 46 m2 NIE
D7/3 0 2 45 m2 NIE
K6/15 2 3 55 m2 NIE
K6/11 2 2 43 m2 NIE
K6/10 1 3 55 m2 NIE
K6/9 1 3 55 m2 NIE
K6/8 1 2 42 m2 NIE
P5/7 1 2 43 m2 NIE
P5/3 0 3 54 m2 NIE
D4/6 1 2 50 m2 NIE
K3/19 3 3 56 m2 NIE
K3/7 1 3 57 m2 NIE
D2/12 2 4 95 m2 NIE
D2/8 1 4 95 m2 NIE
D2/6 1 3 71 m2 NIE

34 nieruchomości spełniają Twoje kryteria wyszukiwania Zobacz

Rzut Nr ref. Piętro Pokoje Pow. Cena/m2 Cena MDM
C 5.5 5 2 49 m2 5 400 zł/m2 263 466 zł NIE
C 4.5 4 2 49 m2 5 400 zł/m2 263 466 zł NIE
C 3.5 3 2 49 m2 5 400 zł/m2 263 466 zł NIE
LB 12 1 46 m2 5 412 zł/m2 251 496 zł NIE
LB 13 1 49 m2 5 412 zł/m2 262 753 zł NIE
C6.5 6 2 49 m2 5 450 zł/m2 265 906 zł NIE
C8.5 8 2 49 m2 5 500 zł/m2 268 345 zł NIE
LB 11 1 126 m2 5 535 zł/m2 695 805 zł NIE
LC 14 1 95 m2 5 535 zł/m2 524 995 zł NIE
LA 16 1 108 m2 5 535 zł/m2 598 666 zł NIE
C 4.8 4 2 62 m2 5 550 zł/m2 345 044 zł NIE
B 2.1-2 2 5 109 m2 5 600 zł/m2 612 976 zł NIE
LA 17 1 45 m2 5 658 zł/m2 251 894 zł NIE
LB 14 1 57 m2 5 658 zł/m2 319 790 zł NIE
LC 11 1 59 m2 5 658 zł/m2 335 915 zł NIE
LC 15 1 71 m2 5 658 zł/m2 402 623 zł NIE
B 3.4-5 3 5 108 m2 5 700 zł/m2 614 460 zł NIE
B 4.4-5 4 5 108 m2 5 700 zł/m2 614 460 zł NIE
B 3.1-2 3 5 109 m2 5 700 zł/m2 623 922 zł NIE
B 9.1-2 9 5 109 m2 5 800 zł/m2 634 520 zł NIE
B 9.4-5 9 5 108 m2 5 800 zł/m2 625 820 zł NIE
B 8.1-2 8 5 109 m2 5 800 zł/m2 634 868 zł NIE
B 8.4-5 8 5 108 m2 5 800 zł/m2 625 240 zł NIE
A 4.10-12 4 4 108 m2 5 800 zł/m2 629 010 zł NIE
A 2.10-12 2 4 108 m2 5 800 zł/m2 629 010 zł NIE
A 3.10-12 3 4 108 m2 5 800 zł/m2 629 010 zł NIE
A 7.9-11 7 4 108 m2 5 900 zł/m2 639 855 zł NIE
A 6.10-12 6 4 108 m2 5 900 zł/m2 639 855 zł NIE
A 5.10-12 5 4 108 m2 5 900 zł/m2 639 855 zł NIE
A 9.5-7 9 4 109 m2 6 000 zł/m2 651 180 zł NIE